Tłumaczenia

W zakresie języka angielskiego wykonujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe, ustne i pisemne.

- Obsługujemy kontakty międzynarodowe firm i instytucji, tj. korespondencję, tłumaczenia w siedzibie firmy w czasie spotkań międzynarodowych oraz wyjazdową obsługę klientów zagranicznych.